Hoe beschadigde Windows-bestanden te herstellen

november 2022 bijgewerkt: Krijg geen foutmeldingen meer en vertraag je systeem met onze optimalisatietool. Haal het nu op - > deze link

 1. Download en installeer de reparatietool hier.
 2. Laat het uw computer scannen.
 3. De tool zal dan repareer je computer.
 • Gebruik het CHKDSK-hulpprogramma
 • Een probleemoplosser uitvoeren
 • Derde partij software
 • Systeemherstel / Systeemimageherstel
 • Opstartherstel / pc repareren
 • Reset je pc
 • Gerelateerde Vragen
 • Corrupte systeembestanden zijn de reden voor een hele reeks problemen, waarvan u er misschien wel bekend mee bent, waaronder de beruchte blauwe schermfout of BSOD, Windows Update-fouten, Windows Verkenner die een hoge CPU-fout gebruikt, enzovoort.

  De beste manier om beschadigde Windows-bestanden te herstellen, is met behulp van native systeemherstelprogramma's zoals SFC (System File Checker) en DISM (Deployment Image Servicing and Management).CHKDSK kan ook nuttig zijn als de bestandsbeschadiging is veroorzaakt door slechte sectoren op uw schijf.

  Afhankelijk van wat de corruptie heeft veroorzaakt en tot welke problemen dit heeft geleid, kunt u de juiste stappen gebruiken om beschadigde Windows-bestanden te herstellen uit de onderstaande gids.

  Waarom worden Windows-bestanden beschadigd?

  Naast slechte sectoren kunnen Windows-bestanden ook corrupt raken om redenen zoals:

  • Abrupte afsluitingen en verbroken verbindingen
  • Stroomstoring/pieken
  • Systeem crasht
  • Update problemen
  • Malware

  Manieren om beschadigde Windows-bestanden te herstellen

  Zoals hierboven vermeld, zullen de native hulpprogramma's DISM, SFC en CHKDSK het nuttigst zijn als het gaat om het omgaan met corrupte systeembestanden.Voor verdere probleemoplossing kunt u de andere onderstaande methoden proberen.

  Belangrijke opmerkingen:

  U kunt nu pc-problemen voorkomen door dit hulpmiddel te gebruiken, zoals bescherming tegen bestandsverlies en malware. Bovendien is het een geweldige manier om uw computer te optimaliseren voor maximale prestaties. Het programma herstelt veelvoorkomende fouten die kunnen optreden op Windows-systemen met gemak - geen noodzaak voor uren van troubleshooting wanneer u de perfecte oplossing binnen handbereik hebt:

  • Stap 1: Downloaden PC Reparatie & Optimalisatie Tool (Windows 11, 10, 8, 7, XP, Vista - Microsoft Gold Certified).
  • Stap 2: Klik op "Start Scan" om problemen in het Windows register op te sporen die PC problemen zouden kunnen veroorzaken.
  • Stap 3: Klik op "Repair All" om alle problemen op te lossen.

  hier

  Voer DISM- en SFC-scans uit

  De opdracht sfc scant alle beveiligde systeembestanden, controleert hun versies en vervangt ze indien nodig door de juiste versie.In het geval dat een van de bronbestanden voor SFC corrupt is/ontbreekt, zal DISM ze vervangen door werkende.DISM is ook handig als er fouten zijn die het SFC-hulpprogramma vindt, maar niet kan oplossen.Om deze scans uit te voeren:

  1. Druk op Windows + R om Uitvoeren te starten.
  2. Typ cmd en druk op CTRL + Shift + Enter om de verhoogde opdrachtprompt te starten.
  3. TypeDISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealthen druk op Enter.Na een paar minuten is het proces voltooid en wordt er een logbestand aangemaakt op%windir%/Logs/CBS/CBS.log

  DISM gebruikt Windows Update om de bestanden te verkrijgen die nodig zijn om de corruptie op te lossen.Om bijvoorbeeld een andere reparatiebron te gebruiken, zoals een Windows-dvd:

  1. Typ de volgende code, vervang C:RepairSourceinstall.wim door het juiste herstelbronpad en druk op Enter:
   DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:RepairSourceinstall.wim /LimitAccess
  2. Typesfc /scannowen druk op Enter.
  LEZEN :  Waarom wordt mijn HDMI-monitor niet gedetecteerd in Windows 10 - Hoe kan ik het probleem met de detectie van mijn HDMI-monitor in Windows 10 oplossen-

  U ontvangt een bericht na voltooiing.Als er geen integriteitsschendingen of succesvolle reparatie staat, hoeft u geen verdere actie te ondernemen.

  Controleer de onderstaande secties voor andere berichten.

  Windows Resource Protection kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren

  We hebben een gedetailleerde handleiding waarin wordt uitgelegd wat u moet doen in het geval van deze fout.Dat gezegd hebbende, volgen hier de stappen om de SFC-scan in de veilige modus uit te voeren om deze fout te verhelpen:

  1. Houd Shift ingedrukt en start uw pc opnieuw op of start deze 3 keer achter elkaar opnieuw op om toegang te krijgen tot winRE.
  2. Selecteer in het scherm Kies een optie:
   Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten.
  3. Druk na het opnieuw opstarten op 5 of F5 om op te starten in de veilige modus met netwerkmogelijkheden.
  4. Herhaal bij het opstarten in de veilige modus dezelfde stappen als in het bovenstaande gedeelte.De DISM- en SFC-scans zouden het probleem nu moeten oplossen.Als ze dat nog steeds niet doen, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte.

  Windows Resource Protection heeft corrupte bestanden gevonden, maar kon sommige ervan niet herstellen

  Voor deze fout moet u de beschadigde bestanden handmatig vervangen met de onderstaande stappen:

  1. Open de verhoogde opdrachtprompt, typ de volgende opdracht en druk op Enter:
   findstr /c:"[SR]" %windir%LogsCBSCBS.log >"%userprofile%Desktopsfcdetails.txt"
  2. Open het bestand sfcdetails.txt dat zojuist is gemaakt vanaf uw bureaublad.
  3. Identificeer het bestand dat niet kon worden gerepareerd met behulp van het bericht Datum, Tijd en Kan lidbestand niet repareren.
  4. We gaan ervan uit dat het corrupte bestand jscript.dll is voor zelfstudiedoeleinden.Vervang bestandsnaam_en_pad door uw eigen waarden en gebruik de volgende opdrachten:
   • takeown /f filename_and_path
   • icacls filename_and_path /Grant Administrators:F

  Kopieer en plak tot slot het corrupte bestand door een werkend bestand.Om dit via cmd te doen, gebruikt u de onderstaande opdracht, maar vervangt u het eerste gedeelte door de locatie van het goede bestand en het tweede gedeelte door het pad van het corrupte bestand:

  copy F:newjscript.dll C:windowssystem32jscript.dll

  U kunt een werkende versie van het corrupte bestand online verkrijgen, of vanaf een andere computer met dezelfde versie van Windows als de uwe.

  LEZEN :  Wat is fout 80041004 in Outlook 2007 - Hoe kan ik fout 80041004 in Outlook 2007 op Windows 10 oplossen-

  Gebruik het CHKDSK-hulpprogramma

  CHKDSK controleert de integriteit van het bestandssysteem en probeert eventuele fouten in het logische bestandssysteem en beschadigde sectoren te herstellen.U kunt het gebruiken met de onderstaande stappen:

  1. Druk op Windows + R om Uitvoeren te starten.
  2. Typ cm en druk op CTRL + Shift + Enter om de verhoogde opdrachtprompt te starten.
  3. Typ de volgende opdracht, vervang Z door de juiste stationsletter en druk op Enter:
   CHKDSK Z: /f /r /x

  U kunt een partitie ook scannen op fouten via de GUI met behulp van het hulpprogramma Foutcontrole.Om het te starten:

  1. Druk op Windows + E om Windows Verkenner te openen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het station dat u wilt scannen en selecteer Eigenschappen.
  3. Schakel over naar deToolstab en klik opControleren.
  4. Druk op Scan drive en volg de instructies op het scherm om gevonden fouten te herstellen.

  Opmerking: Zorg ervoor dat u de SFC-scan opnieuw uitvoert als CHKDSK beschadigingen op de schijf heeft gevonden.

  Opmerking: Zorg ervoor dat u de SFC-scan opnieuw uitvoert als CHKDSK beschadigingen op de schijf heeft gevonden.

  Een probleemoplosser uitvoeren

  Als u alleen problemen ondervindt met een bepaald onderdeel van Windows, zoals Windows Update of Internet Connection, kunt u met de volgende stappen een probleemoplosser voor dat probleem uitvoeren:

  1. Druk op Windows + Iom Instellingen te starten.
  2. Navigeer naar Update en beveiliging > Problemen oplossen en klik op Extra probleemoplossers.
  3. Voer de juiste probleemoplosser uit voor uw specifieke probleem.

  Derde partij software

  Als geen van de bovenstaande oplossingen nuttig was, of als u gewoon niet al het gedoe van de technische stappen wilt oplossen, is een reparatietool van een derde partij een goede optie.Enkele gerenommeerde die nu beschikbaar zijn, zijn FixWin 10, Restoro, Windows Repair, Windows Repair Toolbox, Recoverit en CCleaner.

  Systeemherstel / Systeemimageherstel

  Deze oplossing is alleen van toepassing als u een systeemherstelpunt of systeemkopie hebt van vóór het begin van het corruptieprobleem.

  Houd er rekening mee dat systeemherstel alleen de systeembestanden, configuraties en programma's reset; het heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden.Aan de andere kant zal het herstel van systeemafbeeldingen alles terugzetten, inclusief persoonlijke bestanden, in de staat waarin ze waren toen de afbeelding werd gemaakt.

  LEZEN :  Wat is een initialisatiefout - Wat veroorzaakt initialisatiefouten-

  Dat gezegd hebbende, hier is hoe u systeemherstel of systeemkopieherstel kunt gebruiken:

  1. Druk op Windows + Iom Instellingen te starten.
  2. Navigeer naar Update en beveiliging > Herstel.
  3. Klik onder Geavanceerd opstarten op Nu opnieuw opstarten.
  4. Klik in winRE op Systeemherstel.
  5. Selecteer het juiste herstelpunt in de lijst en volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.
  6. U kunt ook System Image Recovery selecteren, de juiste afbeelding selecteren en de instructies op het scherm volgen.

  Opstartherstel / pc repareren

  Corrupte Windows-bestanden kunnen leiden tot opstartproblemen. In dat geval moet u de opstartreparatietool gebruiken met de volgende stappen:

  1. Start uw pc 3 keer achter elkaar opnieuw op om toegang te krijgen tot Windows Recovery Environment (winRE).
  2. Ga in winRE naar Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartherstel.
  3. Log in op uw account en wacht tot de opstartreparatietool het reparatieproces voltooit.

  Als uw systeembestanden zo corrupt zijn dat u bij het opstarten niet eens toegang hebt tot het opstartreparatieprogramma, kunt u opstarten met een Windows-installatieschijf/-station of herstelschijf/station en vanaf daar toegang krijgen tot het reparatieprogramma.

  Reset je pc

  Als geen van de andere oplossingen werkte, is de enige optie die overblijft om een ​​schone installatie of herinstallatie van Windows uit te voeren.In Windows 10/11 kun je ervoor kiezen om je persoonlijke bestanden te behouden of alles te formatteren tijdens de installatie.

  1. Druk op Windows + Iom Instellingen te starten.
  2. Navigeer naar Update en beveiliging > Herstel en klik op de knop PC resetten of Aan de slag.
  3. Volg de instructies op het scherm en druk op Reset om uw pc opnieuw in te stellen.

  Gerelateerde Vragen

  Hoe corruptie van systeembestanden te voorkomen?

  Regelmatig een back-up maken van belangrijke bestanden, zowel systeem- als persoonlijke, is het eerste dat u moet doen om bestanden te beschermen tegen corruptie en andere bedreigingen.

  Andere goede praktijken zijn onder meer uw systeem up-to-date houden, regelmatig scannen op malware met antivirussoftware en af ​​en toe een CHKDSK-scan uitvoeren.

  Wat de hardware betreft, kunnen abrupte afsluitingen, stroomuitval en stroompieken uw harde schijf beschadigen, wat kan leiden tot bestandsbeschadiging.Het gebruik van een UPS voor stroomback-up en het correct afsluiten van uw Windows kan van pas komen bij deze problemen.

  alltofix